O projekcie

 

Projekt uruchomienia platformy cyfrowej Krainy Lasów i Jezior (www.krainalasowijezior.pl) jest dziełem Stowarzyszenia Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury z siedzibą w Poznaniu. Realizacja projektu pod nazwą "Uruchomienie platformy cyfrowej Krainy Lasów i Jezior" została sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw. "małych projektów".

Platforma cyfrowa Krainy Lasów i Jezior w decydujący sposób ma przyczynić się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Na wymienionej platformie zachowane są najcenniejsze zabytki drewnianej architektury wiatracznej wraz z wyposażeniem. Drewniana architektura wiatraczna stanowi najbardziej charakterystyczny symbol dziedzictwa kulturowego i historycznego Krainy Lasów i Jezior. Jednocześnie zabytki te nieustannie niszczeją ze względu na wyjątkowo nietrwały budulec i wymagają ochrony oraz zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń. Z uwagi na rozwój digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Europie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, a także w Polsce, zgodnie z Wieloletnim Programem Rządowym Kultura + 2010-2015 Priorytet Digitalizacja, cyfryzacja dóbr kultury jest znaczącym krokiem w kierunku zachowania, udostępniania, a jednocześnie upowszechniania, promocji i edukacji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Na terenie Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania "Kraina Lasów i Jezior" jest 21 zabytkowych wiatraków i wszystkie są wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Każdy z nich jest unikatowy pod względem konstrukcji. Jednocześnie wszystkie usytuowane są na „Wielkopolskim Szlaku Wiatracznym ", największym w Europie. Wiatraki stały się przez wieki symbolem Wielkopolski, a w ostatnich latach także "Krainy Lasów i Jezior".

<
<
<
<
<

Właściciel, administrator portalu: Stowarzyszenie Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury

ul. Jasna Rola 34A/27
61-609 Poznań

tel. +48 65 533 01 41
kom. +48 507 600 872
biuro@digitalizacja.info

Realizacja portalu:
Mariusz Mikołajczyk
Jarosław Nogala
Paweł Klak