Obiekty 360°

   

Cewie - element służący w wiatrakach do przekazywania siły obrotowej z koła palecznego na kamień młyński

Typ obiektu: Cewie - element służący w wiatrakach do przekazywania siły obrotowej z koła palecznego na kamień młyński
Datowanie zabytku: pocz XX w.
Materiał: drewno wzmocnione kutymi obejmami
Właściciel: Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej
Identyfikator, numer inwentarza: MMR/30/2013