Obiekty 360°

   

Łopata - o wydłużonym kształcie, służąca do kopania rowów melioracyjnych, otworów pod płoty itp.

Typ obiektu: Łopata - o wydłużonym kształcie, służąca do kopania rowów melioracyjnych, otworów pod płoty itp.
Datowanie zabytku: pocz. XX w.
Materiał: metal i drewniany trzon
Właściciel: Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej
Identyfikator, numer inwentarza: MMR/43/2013