Obiekty 360°

   

Sito - drewniana rama trzymająca drobną metalową siatkę, służącą do oddzielania produktów sypkich

Typ obiektu: Sito - drewniana rama trzymająca drobną metalową siatkę, służącą do oddzielania produktów sypkich
Datowanie zabytku: XIX w.
Materiał: drewniana rama i metalowa siatka
Właściciel: Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej
Identyfikator, numer inwentarza: MMR/45/2013