Obiekty 360°

   

Niecka drewniana - naczynie wydrążone z pnia, służące do zgniatania ciasta

Typ obiektu: Niecka drewniana - naczynie wydrążone z pnia, służące do zgniatania ciasta
Datowanie zabytku: XIX w.
Materiał: drewno
Właściciel: Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej
Identyfikator, numer inwentarza: MMR/47/2013