Obiekty 360°

   

Chomąto końskie - rodzaj uprzęży końskiej zakładanej na kark konia, umożliwiającej zaprzęgnięcie wozu, pługu itp.

Typ obiektu: Chomąto końskie - rodzaj uprzęży końskiej zakładanej na kark konia, umożliwiającej zaprzęgnięcie wozu, pługu itp.
Datowanie zabytku: XIX w.
Materiał: skóra i drewno
Właściciel: Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej
Identyfikator, numer inwentarza: MMR/48/2013