MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

WIZUALIZACJE 3D


Wizualizacje 3D są efektem skanowania 3D

Skanowanie 3D jest procesem pozyskiwania danych przestrzennych o obiekcie, informacji o jego geometrii, a także teksturze. Po nim następuje proces obróbki materiału wyjściowego, czyli chmury punktów pod indywidualne potrzeby. Sposób wykorzystania uzyskanych danych jest ograniczony tylko przez ludzką wyobraźnię.

Na podstawie skanowania 3D i uzyskanej chmury punktów można wykonać:

  • Wizualizacje, prezentacje, animacje 3D
  • Pomiary i modelowanie
  • Rzuty i przekroje 2D
  • Odwzorowanie walcowe
  • Mapy wgłębień
  • Ortofotografie
  • Linie przekrojowe w płaszczyźnie pionowej i poziomej
  • Topografię, profile i warstwice
  • Rzuty hipsometryczne
  • Modele przestrzenne.

Obejrzyj wybrane wizualizacje 3D w zakładce Przykłady

PRZYKŁADY

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie pozyskana dzięki skanowaniu 3D

Kyliks czerwonofigurowy, Malarz Thalii, Ateny, Attyka (Grecja), ok. 520 r. a.c., ze zbiorów MNW

Archiwizacja 3D kościoła franciszkanów w Gnieźnie

Koło pasowe
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT