MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

PANORAMY SFERYCZNE


Wspieramy profesjonalną fotografię cyfrową:

  • dóbr kultury - w tym fotografie pozwalające przygotować prezentacje 360/3D,
  • architektury i terenu - w tym panoramy sferyczne i wirtualne wycieczki,
  • wykorzystującą technikę HDR.

Panoramy sferyczne umożliwiają wirtualne interaktywne oglądanie dużych obiektów i przestrzeni

Możliwe jest wykonywanie:

  • Panoram sferycznych nawet z wysokości do 100 metrów
  • Pojedyńczych zdjęć z wysokości
  • Panoram sferycznych z nietypowych perspektyw

Obejrzyj wybrane panoramy sferyczne w zakładce Przykłady

PRZYKŁADY

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie pozyskana dzięki skanowaniu 3D

Głowa męska, autor nieznany, Rzym 2 ćw. II w. AD, ze zbiorów MNW

Płaszcz Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, ze zbiorów MWP w Warszawie

Cewie
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT